DEEL.academy

DEEL.academy staat voor synergie. Het is een platform waarop organisaties, mensen, ideeën en kennis binnen het multidisciplinaire domein van “Enabling Environment” elkaar kunnen vinden, zodat nieuwe en vernieuwende connecties ontstaan. DEEL.academy wil inspireren, verkennen, verdiepen en innoveren in de kracht van verbinding op het gebied van een slimme omgeving die integreert met het dagelijks leven van gebruikers.

“Het geheel is meer dan de som der delen” (Aristoteles)


 


Dutch Enabling Environment Lab


Onze maatschappij verandert snel. Dat heeft demografische redenen, maar ook politieke, economische en sociaal-culturele. De veranderingen brengen onder andere met zich mee dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen, dat mensen met een beperking zo veel mogelijk in een reguliere leefomgeving verblijven, en dat weer anderen ondersteunende zorg in hun woonomgeving moeten organiseren. Al deze ontwikkelingen vereisen een leefomgeving die aansluit op nieuwe behoeften.

Daarnaast ontstaat een toenemend maatschappelijk bewustzijn dat wij moeten streven naar een samenleving waarin duurzaamheid centraal staat. In beide gevallen kan een enabling environment uitkomst bieden.

Een enabling environment is in de visie van DEEL.academy een slimme omgeving die integreert met het dagelijks leven van gebruikers zonder dat zij dit merken en/of als storend ervaren. Zo’n omgeving moet waarde toevoegen door gebruikers te inspireren en hun geestelijke en lichamelijke gezondheid én deelname aan maatschappelijke en sociale processen te stimuleren.

Voor het ontwikkelen van strategieën voor een enabling environment is het belangrijk dat partijen vanuit onder andere technologie, bouw en gezondheid bij elkaar gebracht worden in een co-creatief proces. De focus ligt op het herontdekken en bijeenbrengen van bestaande mogelijkheden en technologieën en/of technieken, uitgaande van de maatschappelijke behoeften.